Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2006

vzn_0106.pdf Stiahnuté: 466x | 07.12.2015

1/2007 prevádzkový poriadok pohrebiska

01_2007.pdf Stiahnuté: 429x | 07.12.2015

2/2007 miestne dane a poplatky za KO

02_2007.pdf Stiahnuté: 445x | 07.12.2015

3/2007 štatút bce

03_2007.pdf Stiahnuté: 407x | 07.12.2015

VZN 1/2008 o nakladaní s odpadom

01_2008_.pdf Stiahnuté: 508x | 07.12.2015

VZN 2/2008 používanie obecných symbolov

02_2008.pdf Stiahnuté: 440x | 07.12.2015

VZN 3/2008 doplnok k VZN 2/2007

03_2008.pdf Stiahnuté: 385x | 07.12.2015

VZN 4/2008 o zákaze parkovania na ver. priestranstvách

04_2008.pdf Stiahnuté: 599x | 07.12.2015

VZN 5/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou

05_2008.pdf Stiahnuté: 358x | 07.12.2015

VZN 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kokšov - Bakša

06_08.pdf Stiahnuté: 373x | 07.12.2015

VZN 7/2008 o doplnení VZN č.1/2006 - Podmienky poskytovania dotácií

07_08.pdf Stiahnuté: 383x | 07.12.2015

VZN 4/2009 Poplatky

04_2009.pdf Stiahnuté: 356x | 07.12.2015

VZN 3/2009 Dane

03_2009.pdf Stiahnuté: 391x | 07.12.2015

VZN 2/2009 Školstvo

02_2009.pdf Stiahnuté: 335x | 07.12.2015

VZN 1/2009 o doplnení VZN obce č. 3/2006

01_09.pdf Stiahnuté: 318x | 07.12.2015

VZN 2/2010 - Dane

02_2010 dane.pdf Stiahnuté: 392x | 07.12.2015

VZN 1/2010 o doplnení VZN obce č. 1/2008

01_2010_doplnenie_01_2008.pdf Stiahnuté: 339x | 07.12.2015

VZN 4/2011 Dane

vzn_dane_2012.pdf Stiahnuté: 341x | 07.12.2015

VZN 3/2011

vzn_3_2011.pdf Stiahnuté: 420x | 07.12.2015

VZN 2/2011

vzn_2_2011.pdf Stiahnuté: 307x | 07.12.2015

Stránka