Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 5/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou

05_2008.pdf Stiahnuté: 280x | 07.12.2015

VZN 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kokšov - Bakša

06_08.pdf Stiahnuté: 283x | 07.12.2015

VZN 7/2008 o doplnení VZN č.1/2006 - Podmienky poskytovania dotácií

07_08.pdf Stiahnuté: 293x | 07.12.2015

VZN 4/2009 Poplatky

04_2009.pdf Stiahnuté: 270x | 07.12.2015

VZN 3/2009 Dane

03_2009.pdf Stiahnuté: 266x | 07.12.2015

VZN 2/2009 Školstvo

02_2009.pdf Stiahnuté: 244x | 07.12.2015

VZN 1/2009 o doplnení VZN obce č. 3/2006

01_09.pdf Stiahnuté: 232x | 07.12.2015

VZN 2/2010 - Dane

02_2010 dane.pdf Stiahnuté: 263x | 07.12.2015

VZN 1/2010 o doplnení VZN obce č. 1/2008

01_2010_doplnenie_01_2008.pdf Stiahnuté: 256x | 07.12.2015

VZN 4/2011 Dane

vzn_dane_2012.pdf Stiahnuté: 272x | 07.12.2015

VZN 3/2011

vzn_3_2011.pdf Stiahnuté: 294x | 07.12.2015

VZN 2/2011

vzn_2_2011.pdf Stiahnuté: 198x | 07.12.2015

VZN 1/2011

vzn 1_2011.pdf Stiahnuté: 194x | 07.12.2015

VZN 7/2012 Dane a poplatok

7_2012_dane,poplatok.pdf Stiahnuté: 222x | 07.12.2015

VZN 6/2012 Sociálne služby

6_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 238x | 07.12.2015

VZN 5/2012 Verejný poriadok

5_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 251x | 07.12.2015

VZN 4/2012 Úprava - parkovanie na VP

4_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 360x | 07.12.2015

VZN 3/2012

3_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 245x | 07.12.2015

Vzn 2/2012

2_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 211x | 07.12.2015

VZN 1/2012

1_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 198x | 07.12.2015

Stránka