Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Školstvo

 

Základná škola Kokšov-Bakša

 

Motto školy: Koľko plodov vydá i to najmenšie políčko, keď vieme ako ho obrábať? (J. W. Goethe)

 

Základné informácie:

Riaditeľka školy:            PaedDr. Erika Zámboriová

 

Kontakt:

Tel.:

0911 910 176

Adresa:

Kokšov-Bakša 20
044 13 p.Valaliky

 

Email: zskoksovbaksa@gmail.com, zskoksovbaksa@zoznam.sk

Webová stránka: https://zskoksovbaksa.edupage.org/

 

Organizácia školského roka 2021/2022:

I.A    Mgr. Svetlana Stasiuková

II.A   Mgr. Lenka Hoľpitová

III.A   PaedDr. Erika Zámboriová

IV.A   Mgr. Irena Stasiuková

Vychovávateľka ŠKD: Ing. Magdaléna Sándorová

Vyučujúci náb.výchovy: PaedDr. Edvin Berger, PhD., ThLic.

Upratovačka: Zdenka Bratrů

 

Záverečná správa zs koksov baksa 2018-2019.pdf (635.47 kB)

zaverecna_sprava_2019_20.pdf (320.93 kB)