Školstvo

Školská jedáleň

Školská jedáleň


Školská jedáleň Kokšov-Bakša
 

Tel.: 0915 535 888
   
Adresa: Školská jedáleň pri MŠ
Kokšov-Bakša 178
044 13 Valaliky
Vedúca jedálne: Bernadeta Benešová
Pomocná sila v kuchyni: Monika Podracká
  Jana Hudáková

 

Služby školskej jedálne môžu využívať nielen deti v MŠ, ale aj žiaci zo základnej školy a zamestnanci. Stravníci sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Kokšov-Bakši.

Počet stravníkov:
- 40 detí MŠ
- 30 žiakov zo Základnej školy
- 16 dospelých (zamestnanci)
Spolu: 86

Jedálny lístok je zostavený osobitne pre deti a osobitne pre dospelých, prihliada sa na požiadavky stravníkov – na rôzne diéty.


 

Stravníci Cena
MŠ od 2-6 rokov 2,10 € / deň
ZŠ od 6-11 rokov 1,70 € / obed
Zamestnanci 3,60 eur/obed