Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Školstvo

 

 

 

 

msMaterská škola Kokšov-Bakša

Kokšov-Bakša 178

044 13  Valaliky 

 

e-mail: koksovbaksa178@gmail.com

 

Telefón: 0911 148 120

Príslušnosť k školskému úradu: Spoločný školský úrad Čaňa

Telefón: 055/699 90 18

E-mail: suocana@gmail.com

Zriaďovateľ MŠ: Obec Kokšov Bakša

Starosta obce Kokšov Bakša: Mikuláš Hudák

Riaditeľka školy: Mgr. Adriána Jakimová

Učiteľky:  p. Jana Kurtová

                  p. Oľga Ružinkovičová

                  p. Ľudmila Ščamborová

               

Upratovačka: p. Ľubica Hudáková 

 

 

Základné informácie

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku od 3 do 6 rokov. Poskytuje deťom celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou poldenného pobytu. V MŠ sú zriadené dve heterogénne triedy (deti od 3 do 6 rokov) s celkovou kapacitou 42 detí.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY JE V PRACOVNÝCH DŇOCH

od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Zameranie materskej školy

Našim spoločným cieľom je podporovať u detí lásku k prírode a športu, viesť ich cestou k tradíciam našich predkov, ktorých život bol úzko spojený s prírodou s ktorou dokázali žiť v symbióze a harmónii. Tiež tráviť viac voľného času s rodinami detí prostredníctvom rôznych akcií a to aj  v úzkej spolupráci so Základnou školou v Kokšov-Bakši a obcou. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Kokšov-Bakša.doc (464 kB)

Prehľad o.doc (54 kB)

 

MŠ-správa o výchovno-vzd. činnosti.pdf (1.86 MB)

 

 

Správy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk.rok 2022/2023

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk.rok 2022/2023 celý text

ostatné | 10. 10. 2023 | Autor: Správce Webu

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk.rok 2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk.rok 2020/2021 celý text

ostatné | 6. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2019/2020

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2019/2020 celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2018/2019

Správa celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu