Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Školstvo

Materská škola


Materská škola Kokšov-Bakša
 

Adresa: Kokšov – Bakša 178
Kokšov- Bakša
Telefón: 0911 910 175
Zriaďovateľ: Obec Kokšov – Bakša
Riaditeľka MŠ: Mgr. Adriana Jakimová- riaditeľka
Učiteľky: Mária Verešová
 

Jana Kurtová

Mgr. Michaela Bujňáková

Vedúca ŠJ: Bernadeta Benešová
   
Prevádzkoví zamestnanci:  
Ľubica Hudáková školníčka
Monika Podracká  pomocná kuchárka
Jana Hudáková pomocná kuchárka
   
Prevádzka materskej školy: od 6,30 do 16,15 hod.


 

„ Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.

Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.

Dovoľ mi, vyskúšať si to – a ja to budem ovládať.

Dovoľ mi, aby som to prežil – a ja to budem cítiť a chápať

po celý život.“

J.A. Komenský

 

,,Ak sa narodí dieťa, prežívame nielen hrdosť, ale aj teplý radostný cit k tejto drobnej bytosti. Odpovedajme preto dieťaťu na lásku láskou, milým slovom a vrúcnym objatím.“


Predškolské roky sú iba pôdou pre kvetinu, ktorá sa bude buď krásne primerane rozvíjať, alebo uschne, pretože ju nikto nebude polievať. Kvet, ktorý sa premení na dobré alebo na zlé plody. A to všetko bude závisieť nielen od náhody, ale aj od nášho vedomého vplyvu, od vôle a vytrvalosti, od úrovne sebauvedomenia a aktivity dieťaťa, aby bolo úspešné.

Materská škola je dvojtriednou materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec Kokšov-Bakša. Poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov. O výchovu a vzdelávanie sa starajú 4 kvalifikované učiteľky.

Naša škôlka ponúka:

  • veselý život v skupine kamarátov,
  • vynikajúci kolektív materskej školy,
  • pestro vyplnené dni plné hier a aktivít, v kolektíve usmievajúcich sa, šikovných pani učiteliek.

 

 

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu

tu ku stiahnutiu