Materská škola

Adresa: Materská škola Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178, 044 13  Valaliky 

E-mail: koksovbaksa178@gmail.com

Telefón: 0911 148 120

Prevádzka MŠ v pracovných dňoch: od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Riaditeľka školy: Mgr. Adriána Jakimová

Učiteľky: 

  • p. Jana Kurtová
  • p. Oľga Ružinkovičová
  • p. Ľudmila Ščamborová

Upratovačka: p. Ľubica Hudáková 


Príslušnosť k školskému úradu: Spoločný školský úrad Čaňa

Telefón: 055/699 90 18

E-mail: suocana@gmail.com

Zriaďovateľ MŠ: Obec Kokšov Bakša

Starosta obce Kokšov Bakša: Mikuláš Hudák

Základné informácie

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku od 3 do 6 rokov. Poskytuje deťom celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou poldenného pobytu. V MŠ sú zriadené dve heterogénne triedy (deti od 3 do 6 rokov) s celkovou kapacitou 42 detí.

Zameranie materskej školy

Našim spoločným cieľom je podporovať u detí lásku k prírode a športu, viesť ich cestou k tradíciam našich predkov, ktorých život bol úzko spojený s prírodou s ktorou dokázali žiť v symbióze a harmónii. Tiež tráviť viac voľného času s rodinami detí prostredníctvom rôznych akcií a to aj  v úzkej spolupráci so Základnou školou v Kokšov-Bakši a obcou. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Kokšov-Bakša.doc (464 kB)

Prehľad o.doc (54 kB)

MŠ-správa o výchovno-vzd. činnosti.pdf (1.86 MB)

Logo MŠ