Dôležité telefónne čísla

Záchranná služba: 112

Polícia: 158

Požiarna ochrana: 112, 150

Informácie SAD: 0972 250 305, 0972 350 305

Poruchy

Východoslovenská vodárenská spoločnosť: 055/ 64 27 507

Východoslovenská energetika: 0850 123 333

Slovenský plynárenský priemysel: 055/ 62 21 915