Komisia verejného poriadku

  • predseda: Ing. Peter Ružička