Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2021

Zber jedlých tukov a olejov z domácností

2-2021- Odpady - Jedlé tuky a oleje.docx Stiahnuté: 50x | 02.06.2021

VZN č. 1/2021

O správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Kokšov-Bakša

VZN cintorín.docx Stiahnuté: 75x | 04.03.2021

VZN č. 6/2020

O výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a šk. zariadeniach

VZN 6-2020-skolstvo.docx Stiahnuté: 118x | 18.08.2020

VZN č. 5/2020

O pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene

VZN 5-2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci.docx Stiahnuté: 115x | 18.08.2020

VZN č. 4/2020

O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 4-2020 obchod.docx Stiahnuté: 120x | 18.08.2020

VZN č.3/2020

O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo určitom mieste na území obce

VZN 3-2020 zákazy.docx Stiahnuté: 128x | 18.08.2020

VZN č. 2/2020

O organizácii miestneho referenda

VZN 2-2020 o organizácii miestneho referenda.docx Stiahnuté: 111x | 18.08.2020

VZN č. 1/2020

O podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN 1-2020 byty.docx Stiahnuté: 97x | 18.08.2020

VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Kokšov-Bakša

Vyhlásenie záväznej časti ÚPN-O Kokšov-Bakša

VZN 2-2019-záv.časť ÚPN.doc Stiahnuté: 291x | 11.12.2019

VZN č. 1/2019 - školstvo - poplatky

VZN č. 1/2019 - o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN1-2019-skolstvo.docx Stiahnuté: 205x | 22.08.2019

VZN č.5/2018 - o nakladaní s odpadmi

O nakladaní s kom. odpadmi a drobnými staveb.odpadmi na území obce

VZN 5-2018 - nakladanie s odpadom.docx Stiahnuté: 343x | 05.11.2018

VZN č.4/2018 - úhrady za služby

O úhradách za služby poskytované obcou

VZN 4-2018-poplatky za služby.docx Stiahnuté: 310x | 05.11.2018

VZN č.3/2018 - miestne dane a poplatky

Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady - od 01.01.2019

VZN 3-2018-dane.docx Stiahnuté: 370x | 05.11.2018

1/2018 - Zavedenie a poskytovanie elektron.služieb

VZN 1-2018.docx Stiahnuté: 311x | 06.02.2018

VZN 3/2017-odpady - dodatok

Dodatok k VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi

VZN3-2017-odpady.docx Stiahnuté: 343x | 19.07.2017

VZN 2/2017 - úhrady za služby

VZN o úhradách za služby poskytované obcou

VZN2-2017-úhrady za služby.docx Stiahnuté: 309x | 19.07.2017

VZN 1/2017 - o výške príspevkov v školách

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a šk. zariad.

VZN1-2017-skolstvo.docx Stiahnuté: 313x | 19.07.2017

VZN 2/2016 o výške prísp. v šk. zariad.

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a šk. zariadeniach

vzn 2-2016-výška prísp. v šk.zariadeniach.doc Stiahnuté: 391x | 21.09.2016

VZN 5/2015 - Dane, poplatky

miestne dane a poplatky na rok 2016

vzn 5-2015 dane.docx Stiahnuté: 501x | 19.02.2016

VZN č.3/2006 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu

03_06.pdf Stiahnuté: 563x | 07.12.2015

Stránka