Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Kokšov-Bakša

Vyhlásenie záväznej časti ÚPN-O Kokšov-Bakša

VZN 2-2019-záv.časť ÚPN.doc Stiahnuté: 107x | 11.12.2019

VZN č. 1/2019 - školstvo - poplatky

VZN č. 1/2019 - o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN1-2019-skolstvo.docx Stiahnuté: 95x | 22.08.2019

VZN č.5/2018 - o nakladaní s odpadmi

O nakladaní s kom. odpadmi a drobnými staveb.odpadmi na území obce

VZN 5-2018 - nakladanie s odpadom.docx Stiahnuté: 196x | 05.11.2018

VZN č.4/2018 - úhrady za služby

O úhradách za služby poskytované obcou

VZN 4-2018-poplatky za služby.docx Stiahnuté: 185x | 05.11.2018

VZN č.3/2018 - miestne dane a poplatky

Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady - od 01.01.2019

VZN 3-2018-dane.docx Stiahnuté: 200x | 05.11.2018

1/2018 - Zavedenie a poskytovanie elektron.služieb

VZN 1-2018.docx Stiahnuté: 198x | 06.02.2018

VZN 3/2017-odpady - dodatok

Dodatok k VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi

VZN3-2017-odpady.docx Stiahnuté: 247x | 19.07.2017

VZN 2/2017 - úhrady za služby

VZN o úhradách za služby poskytované obcou

VZN2-2017-úhrady za služby.docx Stiahnuté: 208x | 19.07.2017

VZN 1/2017 - o výške príspevkov v školách

VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a šk. zariad.

VZN1-2017-skolstvo.docx Stiahnuté: 201x | 19.07.2017

VZN 2/2016 o výške prísp. v šk. zariad.

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a šk. zariadeniach

vzn 2-2016-výška prísp. v šk.zariadeniach.doc Stiahnuté: 290x | 21.09.2016

VZN 5/2015 - Dane, poplatky

miestne dane a poplatky na rok 2016

vzn 5-2015 dane.docx Stiahnuté: 339x | 19.02.2016

VZN č.3/2006 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu

03_06.pdf Stiahnuté: 367x | 07.12.2015

VZN č.1/2006

vzn_0106.pdf Stiahnuté: 351x | 07.12.2015

1/2007 prevádzkový poriadok pohrebiska

01_2007.pdf Stiahnuté: 335x | 07.12.2015

2/2007 miestne dane a poplatky za KO

02_2007.pdf Stiahnuté: 346x | 07.12.2015

3/2007 štatút bce

03_2007.pdf Stiahnuté: 333x | 07.12.2015

VZN 1/2008 o nakladaní s odpadom

01_2008_.pdf Stiahnuté: 411x | 07.12.2015

VZN 2/2008 používanie obecných symbolov

02_2008.pdf Stiahnuté: 336x | 07.12.2015

VZN 3/2008 doplnok k VZN 2/2007

03_2008.pdf Stiahnuté: 322x | 07.12.2015

VZN 4/2008 o zákaze parkovania na ver. priestranstvách

04_2008.pdf Stiahnuté: 497x | 07.12.2015

Stránka