Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.4/2022-nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi - doplnok VZN č. 5/2018

VZN4-2022 -nakladanie s odpadmi.docx Stiahnuté: 24x | 16.02.2023

VZN č.3/2022 - príspevky - školstvo

VZN3-2022-školstvo.docx Stiahnuté: 39x | 15.12.2022

VZN č. 2/2022 - volebná kampaň

VZN2-2022-kampaň.docx Stiahnuté: 28x | 15.12.2022

VZN č. 1/2022 - dane, poplatky

Dane a poplatky od 1.1.2023

VZN1-2022-dane.docx Stiahnuté: 72x | 15.12.2022

VZN č. 2/2021

Zber jedlých tukov a olejov z domácností

2-2021- Odpady - Jedlé tuky a oleje.docx Stiahnuté: 100x | 02.06.2021

VZN č. 1/2021

O správe a prevádzkovaní pohrebiska v obci Kokšov-Bakša

VZN cintorín.docx Stiahnuté: 128x | 04.03.2021

VZN č. 6/2020

O výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a šk. zariadeniach

VZN 6-2020-skolstvo.docx Stiahnuté: 168x | 18.08.2020

VZN č. 5/2020

O pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene

VZN 5-2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene v obci.docx Stiahnuté: 165x | 18.08.2020

VZN č. 4/2020

O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 4-2020 obchod.docx Stiahnuté: 171x | 18.08.2020

VZN č.3/2020

O činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo určitom mieste na území obce

VZN 3-2020 zákazy.docx Stiahnuté: 177x | 18.08.2020

VZN č. 2/2020

O organizácii miestneho referenda

VZN 2-2020 o organizácii miestneho referenda.docx Stiahnuté: 176x | 18.08.2020

VZN č. 1/2020

O podmienkach prideľovania nájomných bytov

VZN 1-2020 byty.docx Stiahnuté: 149x | 18.08.2020

VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Kokšov-Bakša

Vyhlásenie záväznej časti ÚPN-O Kokšov-Bakša

VZN 2-2019-záv.časť ÚPN.doc Stiahnuté: 369x | 11.12.2019

VZN č. 1/2019 - školstvo - poplatky

VZN č. 1/2019 - o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN1-2019-skolstvo.docx Stiahnuté: 255x | 22.08.2019

VZN č.5/2018 - o nakladaní s odpadmi

O nakladaní s kom. odpadmi a drobnými staveb.odpadmi na území obce

VZN 5-2018 - nakladanie s odpadom.docx Stiahnuté: 402x | 05.11.2018

VZN č.4/2018 - úhrady za služby

O úhradách za služby poskytované obcou

VZN 4-2018-poplatky za služby.docx Stiahnuté: 376x | 05.11.2018

VZN č.3/2018 - miestne dane a poplatky

Miestne dane a miestne poplatky za komunálne odpady - od 01.01.2019

VZN 3-2018-dane.docx Stiahnuté: 453x | 05.11.2018

1/2018 - Zavedenie a poskytovanie elektron.služieb

VZN 1-2018.docx Stiahnuté: 361x | 06.02.2018

VZN 3/2017-odpady - dodatok

Dodatok k VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi

VZN3-2017-odpady.docx Stiahnuté: 386x | 19.07.2017

VZN 2/2017 - úhrady za služby

VZN o úhradách za služby poskytované obcou

VZN2-2017-úhrady za služby.docx Stiahnuté: 369x | 19.07.2017

Stránka