Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Cirkev, charita


Rímsko-katolícka cirkev

Farnosť Všetkých svätých
Hlavná 145
044 13 Valaliky
   
     
Telefón: 055/699 9828  
Kancelária: pondelok, streda, piatok: 08.00 hod. - 09.00 hod.
  utorok, štvrtok 15.00 hod. - 16.00 hod.
Farár: Mgr. Peter Čorba  
Kaplán: Mgr. Blažej Revický