Obyvatelia

Demografické údaje obce Kokšov-Bakša k 31.12.2023

Počet obyvateľov celkom: 1306

  • z toho, občanov nad 15 rokov: 1075
  • detí (do 15 rokov): 231

Priemerný vek: 39,08 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia: 

Deti do 15 rokov: 231

  • dievčatá: 114
  • chlapci: 117

Mládež od 15 do 18 rokov: 43

  • dievčatá: 21
  • chlapci: 22

Dospelí: 1032

  • ženy: 526
  • muži: 506

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023:

Prihlásení občania: 36

Narodení občania: 15

Odhlasení občania: 11

Zomrelí občania: 11