Vybavovanie úradných vecí

Aktuálne tlačivá na stavebný úrad - rok 2021

1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia - VZOR

1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia - VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,74 kB

2 Žiadosť o stavebné povolenie (jednoduchá stavba) v spojenom územnom a stav. konaní - VZOR

2 Žiadosť o stavebné povolenie (jednoduchá stavba) v spojenom územnom a stav. konaní - VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,21 kB

3 Žiadosť o stavebné povolenie - VZOR

3 Žiadosť o stavebné povolenie -VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,43 kB

4 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - VZOR

4 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia-VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,26 kB

5 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - VZOR

5 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením -VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,7 kB

6 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby - VZOR

6 Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby -VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,33 kB

7 Odstránenie stavby - VZOR

7 Odstránenie stavby-VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,63 kB

8 Ohlásenie drobnej stavby - VZOR

8 Ohlásenie drobnej stavby-VZOR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,28 kB