Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Obecné zastupiteľstvo 2022-2026

 

Obecné zastupiteľstvo
 • Štefan Brestovič
 • Ing. Daniela Brestovičová 
 • Fedor Štefan
 • Hanzeľ Stanislav
 • Ing. Michal Hudák
 • Kajaty Ján
 • Ing. Peter Ružička 
 • Stanislav Sabo
 • Ing. Ladislav Varga 
 
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
 • Ján Kajaty  (predseda)
členovia: Ing. Michal Hudák 
 
Finančná komisia 
 • Ing. Daniela Brestovičová (predseda)

členovia: Štefan Fedor, Ing. Michal Hudák, Ján Kajaty 

 
Komisia pre životné prostredie 
 • Stanislav Sabo  (predseda)
členovia: Štefan Brestovič, Štefan Fedor, Stanislav Hanzeľ
 
Komisia pre šport, kultúru a školstvo 
 • Štefan Fedor  (predseda)
členovia: Štefan Brestovič, Ján Kajaty, Ing. Peter Ružička, Stanislav Sabo
 
Stavebná komisia 
 • Štefan Brestovič   (predseda)
členovia:  všetci poslanci 
 

Komisia verejného poriadku 

 • Ing. Peter Ružička  (predseda)
členovia: Stanislav Sabo, Lukáš Szabo