Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022 

 

Obecné zastupiteľstvo
 • Brestovič Tomáš
 • Fedor Štefan
 • Hanzeľ Stanislav
 • Ing. Hegedúš Róbert
 • Ing. Michal Hudák
 • Kajaty Ján
 • Račko Vladimír
 • PhDr. Stolár Miroslav
 • Takáč Róbert
 
 
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
 • Štefan Fedor (predseda)

 

 

 
Finančná komisia
 • Ing. Michal Hudák (predseda)

 

 

 
Komisia pre životné prostredie
 • Vladimír Račko (predseda)

 

 

 

 

 
Komisia pre šport, kultúru a školstvo
 • PhDr. Miroslav Stolár (predseda)

 

 

 

 
Stavebná Komisia
 • Róbert Takáč(predseda)
 • Tomáš Brestovič
 • Štefan Fedor
 • Stanislav Hanzeľ 
 • Ing. Róbert Hegeduš 
 • Ing. Michal Hudák 
 • Ján Kajaty
 • Vladimír Račko
 • PhDr. Miroslav Stolár