Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Obecné zastupiteľstvo 2018-2022 

 

Obecné zastupiteľstvo
 • Brestovič Tomáš
 • Fedor Štefan
 • Hanzeľ Stanislav
 • Ing. Hegedúš Róbert
 • Ing. Michal Hudák
 • Kajaty Ján
 • Račko Vladimír
 • PhDr. Stolár Miroslav
 • Takáč Róbert
 
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 
 • Štefan Fedor (predseda)
členovia: p. Róbert Hegedüš, p. Ján Kajaty
 
Finančná komisia 
 • Ing. Michal Hudák (predseda)

členovia: p. Ján Kajaty, p. PhDr. Miroslav Stolár

 
Komisia pre životné prostredie 
 • Vladimír Račko (predseda)
členovia: p. Tomáš Brestovič, p. Stanislav Hanzeľ, p. PhDr. Miroslav Stolár, p. Róbert Takáč
 
Komisia pre šport, kultúru a školstvo 
 • PhDr. Miroslav Stolár (predseda)
členovia: p. Tomáš Brestovič, p. Ing. Michal Hudák
 
Stavebná komisia 
 • Róbert Takáč(predseda)
 • Tomáš Brestovič
 • Štefan Fedor
 • Stanislav Hanzeľ 
 • Ing. Róbert Hegeduš 
 • Ing. Michal Hudák 
 • Ján Kajaty
 • Vladimír Račko
 • PhDr. Miroslav Stolár 
 

Komisia verejného poriadku 

 • Ing. Michal Hudák (predseda)
členovia: p. Štefan Fedor, p. Ján Kajaty, p. Róbert Takáč, p. Juraj Seliga ml. , p. Marek   Hanzeľ