Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo 2022-2026

  • Štefan Brestovič
  • Ing. Daniela Brestovičová 
  • Fedor Štefan
  • Hanzeľ Stanislav
  • Ing. Michal Hudák
  • Kajaty Ján
  • Ing. Peter Ružička 
  • Stanislav Sabo
  • Ing. Ladislav Varga 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

predseda: Ján Kajaty 

členovia: Ing. Michal Hudák 

Finančná komisia 

predseda: Ing. Daniela Brestovičová

členovia: Štefan Fedor, Ing. Michal Hudák, Ján Kajaty 

Komisia pre životné prostredie 

predseda: Stanislav Sabo

členovia: Štefan Brestovič, Štefan Fedor, Stanislav Hanzeľ

Komisia pre šport, kultúru a školstvo 

predseda: tefan Fedor

členovia: Štefan Brestovič, Ján Kajaty, Ing. Peter Ružička, Stanislav Sabo

Stavebná komisia 

predseda: Štefan Brestovič

členovia: všetci poslanci 

Komisia verejného poriadku 

predseda: Ing. Peter Ružička

členovia: Stanislav Sabo, Lukáš Szabo