Kultúra, šport a školstvo

Komisia pre šport, kultúru a školstvo

  • predseda: Lukáš Szabo