Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 5. 2019

189/2019

OcÚ-tonery

20,90 EUR

Hľadám farby

Obec Kokšov-Bakša

9. 5. 2019

188/2019

Zhrom. triedenie odpadu

411,11 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

187/2019

TJ-revízie elekt. inštalácie

120,00 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

186/2019

KD-revízie elekt.inštalácie

148,50 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

185/2019

Dom smútku-revízie elek. inštalácie

120,00 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

184/2019

KD-revízie bleskozvodu

80,00 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

183/2019

Dom smútku revízie bleskozvodu

80,00 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

182/2019

Prepravná služba 3/2019

73,00 EUR

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice - okolie

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

181/2019

Znešk. biol. odpadu

405,60 EUR

Správa mestskej zelene v Košiciach

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

180/2019

Odvoz kuka a kont.

1 404,96 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

179/2019

Vrecia na odpad

162,00 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

178/2019

ŠJ-šk.ovocie

0,89 EUR

HOOK, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

177/2019

ŠJ-šk. ovocie

8,86 EUR

HOOK, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

176/2019

VO elektrina 3/2019

135,84 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

175/2019

TJ elektrina 3/2019

200,40 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

174/2019

KD elektrina 3/2019

116,16 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

173/2019

MŠ elektrina 3/2019

372,06 EUR

Energie2, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

172/2019

Poplatok za vyjadrenie

120,00 EUR

SPP, a.s., Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

171/2019

Sprac. miezd 3/2019

115,00 EUR

SOCU Beniakovce

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

170/2019

Preprava osôb 3/2019

459,24 EUR

DPMK, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

169/2019

Telefón 3/2019

32,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

168/2019

ZŠ-revízie elektr. inštalácie

260,00 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

167/2019

BJ16 revízie elek. inštalácie

272,00 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

166/2019

BJ16 revízie bleskozvodu

120,00 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

25. 4. 2019

165/2019

ZŠ revízie bleskozvodu

120,00 EUR

BOHASEL

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 326-350 z 514