Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 12. 2015

Hrobové miesto - nájom

61

33,20 EUR

Marta Vašková

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Umelé hutné kamenivo

60

78,00 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom priestorov KD

59

1,00 EUR

Hudobná skupina

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Poistná zmluva

58

67,61 EUR

KOOPERATÍVA pois?ovňa a.s.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku

57

39 371,12 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom hrobového miesta

56

33,20 EUR

Mária Majerská

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Dodoha o poskytnutí dotácie

55

5 600,00 EUR

TJ Kokšov-Bakša

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Dodatok č.1

54

1 986,64 EUR

Alezár, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Zmluva o dielo

53

1 742,43 EUR

Alezár, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom hrobového miesta

52

33,20 EUR

Kajaty Ladislav

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom hrobového miesta

51

16,60 EUR

Kajaty Ladislav

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Zmluva o spolupráci

50

120,00 EUR

Komunálna pois?ovňa a.s.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom hrobového miesta

49

33,20 EUR

Hudáková Magdaléna

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Dotácia 1/2012

48

100,00 EUR

ŠKST OZP Valaliky

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

47

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom verejného priestranstva

46

50,00 EUR

FEDcar, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Dodatok č.1k úverovej zmluve

45

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Dodatok č.1k úverovej zmluve

44

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom kuchyne KD

43

6,60 EUR

Peter Begányi

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Licenčná zmluva - program - hrobové miesta

42

40,00 EUR

Pavol Halanda

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom hrobového miesta

40

33,20 EUR

Hudák Bartolomej

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Nájom hrobového miesta

41

33,20 EUR

Renáta Zupková

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Dodatok č.1

39

0,00 EUR

František Sabo

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Poskytnutie úveru - DPH

38

7 819,60 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

Poskytnutie úveru na ihrisko

37

39 098,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 201-225 z 261