Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
8. 12. 2015

27/2013

KD - výmena kotla

290,00 EUR

Anton Repák

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

28/2013

Erb obce,označ.budovy,súp.čísla

0,00 EUR

Pavol Krasňanský- SMALT K.A.M.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

29/2013

Zber spálit. a drobných stav. odpadov

0,00 EUR

Tomik, s.r.o., Košice

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

30/2013

Kuka nádoby

24,36 EUR

FEREX, s.r.o, Nitra

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

31/2013

Odstránenie nedostatkov na el. zariad. - ZŠ

409,60 EUR

Slavomír Rusnák

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

32/2013

Odstránenie nedostatkov na el. zariad. - DS

121,00 EUR

Slavomír Rusnák

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

33/2013

Vypracovanie PD - elektrifikácia Tovik

280,00 EUR

ELPRO-R, Rudolf Rusnák, Košice

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

34/2013

Hutné kamenivo z vysokopecnej trosky

0,20 EUR

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

35/2013

Preprava osôb na r. 2014

0,00 EUR

DPMK,a.s

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

36/2013

Zimná údržba komunikácií

0,00 EUR

KOSIT, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

1/2014

Ocú-tlačivá

13,31 EUR

Connect

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

2/2014

Vrecia na separ. zber

0,00 EUR

FURA s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

3/2014

Kancelárske potreby

61,36 EUR

LYRECO CE

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

4/2014

Vrecia na separ.zber

0,00 EUR

FURA s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

5/2014

Tlačivá - Ocú, ŠJ

22,88 EUR

CONNECT, Ing. Marczibal

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

6/2014

Kanc. papier, spony - Ocú, MŠ, ŠJ

66,65 EUR

Lyreco

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

7/2014

Vývoz odpadu (jarný zber)

0,00 EUR

TOMIK,s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

8/2014

ŠJ-el. zariad., MŠ-uč. pom.

0,00 EUR

DIANA - ELEKTRO, Čaňa

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

9/2014

Zemné práce

0,00 EUR

TOMIK,s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

10/2014

Kancelárske potreby

121,27 EUR

Lyreco

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

11/2014

Mimoriadny vývoz 1100 l nádob

0,00 EUR

KOSIT, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

12/2014

Preprava žiakov

50,00 EUR

Milan Furman

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

13/2014

Vypracovanie PD

0,00 EUR

Ing. Ľudmila Vyrostková - DOMPROJEKT, Valaliky

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

14/2014

Revízie komínov

0,00 EUR

Kominárstvo Kostovčík, Trebišov

Obec Kokšov-Bakša

8. 12. 2015

15/2014

Vrecia na separ.zber

0,00 EUR

FURA s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 218