Sociálna oblasť

Komunitné pracovisko KOKŠOV-BAKŠA

Stanislava Križovská

telefón: 0918 856 719

stránkové hodiny: pondelok - piatok 8:00 – 16:30

Rozvoj komunitnej sociálnej práce a komunitných centier v obciach, mestách a mestských častiach východného Slovenska:

  • komunikácia s obyvateľmi obce
  • pomoc pri odstraňovaní a riešení možných konfliktov a problémov v obci
  • práca s cieľovými skupinami (dôchodcovia, mamičky na MD, nezamestnaní, mládež, sociálne znevýhodnení občania a i.)
  • organizovanie stretnutí občanov, analýza potrieb všetkých občanov v obci, sprevádzanie po úradoch (pre sociálne znevýhodnené skupiny), práca v teréne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach

adresa: Staničné námestie č. 9, 042 11 Košice

Úradné hodiny:

  • pondelok: 8.00-12.00, 13.00-15.00
  • utorok: 8.00-12.00, 13.00-15.00
  • streda: 8.00-12.00, 13.00-17.00
  • štvrtok: neúradný deň
  • piatok: 8.00-12.00

Obedňajšia prestávka od 12.00 do 13.00