Zákaz sypania smetí

Zákaz sypania smetí 1

Zákaz sypania smetí

Upozorňujeme občanov na prísny zákaz sypania smetí a stavebného odpadu po okolí obce a okolia  povodia Hornádu. 

Vzhľadom k novelizácii zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch upozorňujeme, že od 1.1.2016 je občan povinný likvidovať drobný stavebný odpad na vlastné náklady.

Najbližšie spoločnosti pre recykláciu stavebného odpadu sú:

  • TAMIX 1 s.r.o., Geča
  • Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
Dátum vloženia: 17. 7. 2017 14:36
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 11. 2018 11:13