Wifi pre Teba II.

Wifi pre Teba II. 2

Sprístupnenie verejného wifi pripojenia v obci

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba II ITMS2014+: 311071CII6

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Kokšov-Bakša, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Kokšov-Bakša

Miesto realizácie: Obec Kokšov-Bakša

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

1. Obecný úrad

2. Kostol

3. Park (nová oddychová zóna)

4. Cintorín

5. Kultúrny dom

6. Autobus zastávka (na Valaliky)

7. Základná škola

8. Detské ihrisko

9. Futbalové ihrisko

10. Viacšportový areál

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 07.12.2022 úspešne zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti. Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy a výstavby SR: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Publicita projektu Kokšov-Bakša.pdf (120.04 kB)

Prílohy

Publicita projektu Kokšov-Bakša.pdf

Publicita projektu Kokšov-Bakša.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,04 kB
Dátum vloženia: 13. 12. 2022 13:40
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 3. 2023 13:22