Knižnica

Verejná knižnica pri OcÚ Kokšov-Bakša

Návštevy: každú nedeľu od 13.00-15.00

Vedúca knižnice: Ing. Alena Peterčáková

Počet čitateľov k 31.12.2015: 36

Počet titulov k 31.12.2015: 1732 ks, z toho pre dospelých 1001 ks, pre deti 554 ks.

V roku 2006 prešla knižnica rekonštrukciou. Vyradili sme staré regále na knihy a zvyšné regále sme usporiadali tak, aby bola knižnica priestrannejšia, svetlejšia. Celú miestnosť sme farebne vymaľovali. V strede miestnosti sme umiestnili stôl a kreslá, aby si detičky mohli v knižnici pozrieť knihy, po prípade si tam aj niečo prečítali.
Z Ministerstva kultúry SR v rámci projektu NÁZOV sme získali 25 000 Sk na obnovu knižného fondu. Zakúpili sme hlavne literatúru pre deti, dospelých, ale aj väčšie množstvo odbornej literatúry, ako sú napr. kniha o horninách, motýľoch, dinosauroch, ľudské telo a iné zaujímavé knihy. Vyradili sme približne 1 000 starých titulov. Tieto sme ponúkali na predaj za jednotnú cenu 5,-Sk/kus. Pre záujemcov sú k dispozícii na obecnom úrade.

V decembri sme si spolu s detičkami vyzdobili vianočný stromček ozdobami, ktoré si deti sami priamo v knižnici vyrobili. Bola to veľmi príjemná a milá akcia. Podobnú akciu by sme chceli spolu so Základnou školou v Kokšov Bakši zorganizovať pri príležitosti Mesiaca knihy. Na tejto akcii sa budeme rozprávať o knihách a o rôznych zaujímavostiach.