Vitajte, dnes je sobota, 31. januára 2015 meniny má Emil, zajtra Tatiana.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7 Ďalej >>

Pozvánka na zasadnutie OZ Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 22. januára 2015 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kokšov-Bakša.

Prečítajte si celý článok tu
Zber elektroodpadov 19.01.2015

Prečítajte si celý článok tu
Povinnosť daňovníkov


Vážení občania,

oznamujeme vám, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN obce č. 1/2014o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov je každý občan povinný:do 31. januára 2015,nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré by mali rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dané zmeny je potrebné nahlásiť na obecnom úrade v Kokšove-Bakši počas stránkových dní.


Priznanie podáva:

-každý, kto sa v roku 2014stal novým vlastníkom nehnuteľností.

Čiastkové priznanie podáva:

-každý, komu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľností,

-ten, kto už mal nehnuteľnosť a ďalšie mu v roku 2014 pribudli, alebo ubudli,

-u koho nastali zmeny vo výmere, využití či iné, ktoré vplývajú na určenie dane.Pozvánka na fašiangový ples masky.jpg (150×209)Obec Kokšov-Bakša organizuje tradičný fašiangový ples, v poradí 21. ročník. Ples sa uskutoční 24. januára 2015, v kultúrnom dome Kokšov-Bakša, so začiatkom o 19.00 hod.
O dobrú náladu sa postará skupina DUO SONG.
Nebude chýbať kultúrny program, ani bohatá tombola.
Cena je 45 eur / pár.
Vstupenky si môžete rezervovať na obecnom úrade Kokšov-Bakša tel. kontakt
055/  6 999 892.
Tešíme sa na Vašu účasť. 
Dohody o vykonaní práce 11, 12/2014
Prečítajte si celý článok tu
Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice v zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.


Dátum prerušenia distribúcie

Čas prerušenia

Odberné miesta

15.01.2015

Od 7.40 h do 16.30 h

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

V tejto súvislosti upozorňuje VSD a.s. na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd.Výsledky komunálnych volieb v obci Kokšov-Bakša

Výsledky komunálnych volieb 

v obci Kokšov-Bakša,

zo dňa 15.11.2014

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 949

Počet zúčastnených voličov: 672

Počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 660

Počet platných hlasov pre voľby starostu obce: 668

 

Za starostu obce bol zvolený   p. Mikuláš Hudák, 267 hlasov

 

Umiestnenie ostatných kandidátov:

2/ Ing. Karol Jakab, 192 hlasov

3/ p. Monika Antoňáková, 116 hlasov

4/ Ing. Helena Homolová, 85 hlasov

5/ p. Monika Szepešiová, 8 hlasov

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

 

Poradové číslo

Meno

Počet hlasov

1

Ján Varga, Ing.

266

2

Stanislav Hanzeľ

227

3

Filip Jesenský

220

4

Helena Homolová, Ing.

213

5

Karol Jakab, Ing.

209

6

Vladimír Račko

197

7

Štefan Fedor

193

8

Jozef Brestovič

175

9

Róbert Hegedűš, Ing.

168

 

 

 


Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 10/2014
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 09/2014
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 08/2014
Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7 Ďalej >>