Vitajte, dnes je pondelok, 25. mája 2015 meniny má Urban, zajtra Dušan.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>

Medzinárodný deň detí

Obec Kokšov-Bakša pozýva všetky deti na oslavu medzinárodného dňa detí, v sobotu 30. mája 2015 od 10.00 hod. pri viacúčelovom ihrisku.

Program:

- športové súťaže + sladké odmeny,
- nafukovací hrad + trampolína,
- maľovanie na tvár,
- ukážka zásahov PZ a DHZ,
- vystúpenie sokoliarov s dravcami,
- súťaž vo varení guláša,
- občerstvenie.

Zažijete deň plný zábavy, tešíme sa na vás!
Zber jedlých tukov a olejov

Dňa 25. mája 2015 /pondelok/  sa v našej   obci uskutoční  zber jedlých tukov a olejov z domácností. Občania môžu použitý jedlý olej odovzdať v plastových fľašiach s funkčným uzáverom pred obecný úrad. 

Návrh Záverečného účtu obce za r. 2014
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9, ods. 3 oznamujeme, že návrh Záverečného účtu obce Kokšov-Bakša za rok 2014 je zverejnený na úradnej tabuli pred obecným úradom. 
Dohody o vykonaní práce 4/2015
Prečítajte si celý článok tu
Oznámenie o strategickom dokumente
Obstarávateľ - Košický samosprávny kraj predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, dňa 21.04.2015 oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja", ktorý bol obci Kokšov-Bakša, ako dotknutej obci zaslaný v zmysle § 6 ods. 2 zákona o EIA.
Oznámenie je zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja
Dohody o vykonaní práce 3/2015
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 2/2015
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 1/2015
Prečítajte si celý článok tu
Referendum 2015 - výsledky Výsledky Referenda 2015 v obci Kokšov-Bakša:


  • Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku                    942
  • Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlas.lístky         329
  • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                    329
  • Počet odovzdaných platných hlas. lístkov                                326
  • Počet odovzdaných neplatných hlas. lístkov                                3
  • Percentuálna účasť                                                           34,92%
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 11, 12/2014
Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>