Vitajte, dnes je štvrtok, 24. júla 2014 meniny má Vladimír, zajtra Jakub.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6 Ďalej >>

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán obce Nižná Myšľa - zmeny a doplnky č. 1

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie  predložil obci Kokšov-Bakša, ako dotknutej obci,  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Nižná Myšľa – zmeny a doplnky č. 1“

Uvedené oznámenie je sprístupnené verejnosti  po dobu 14 dní ( do 5.8.2014 ), na obecnom úrade Kokšov-Bakša, počas stránkových dní. 

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, v spolupráci s mestom Košice, dotknutými mestskými časťami a obcami zvoláva ako navrhovateľ podľa § 34, ods.2 a ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie na stavbu Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, ktoré sa uskutoční 

dňa 30.7.2014 (streda) o 15.00 hod,
v budove Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 
v zasadačke D - 310, 3. poschodie.

Na verejné prerokovanie sú pozvaní: verejnosť, zástupcovia príslušného orgánu, rezortného orgánu a dotknutých orgánov. 
Rýchlostná cesta R2, Šaca - Košické Oľšany - zaslanie správy o hodnotení

Ministerstvo ŽP SR zaslalo obci Kokšov-Bakša, ako dotknutej obci – Správu o hodnotení „Rýchlostná cesta R2, Šaca – Košické Oľšany“.

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť po dobu 30 dní  ( do 11.8.2014) na obecnom úrade, počas stránkových dní.

Zároveň oznamujeme, že všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie správy je zverejnené na  dobu 30 dní na obecnej nástenke.

Dohody o vykonaní práce 06/2014
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 05/2014
Prečítajte si celý článok tu
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Kokšov-Bakša
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Kokšov-Bakša, 
zo dňa 24.5.2014:


Počet oprávnených voličov: 935
Počet zúčastnených voličov:  69
Počet platných hlasov:           67

Prečítajte si celý článok tu
Úprava okolia Štrkovne - stromová alej
Komisia životného prostredia ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili brigád na projekte "Úprava Štrkovne - stromová alej". Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na zveľadení nášho okolia. Veríme, že každému občanovi v našej obci záleží na čistom a zdravom prostredí.
Doterajšie výsledky:
- zorganizovaných 9 brigád,
- odpracovaných vyše 300 hodín,
- vysadených 19 stromov.

Dúfame, že v podobných aktivitách budeme spolu pokračovať aj naďalej.

Foto z brigád sú zverejnené v sekcii: komisie/životné prostredie

Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 04/2014
Prečítajte si celý článok tu
Výsledky volieb prezidenta SR - II. kolo Výsledky volieb prezidenta SR - II. kolo - obec Kokšov-Bakša

Počet oprávnených voličov: 937
Počet zúčastnených voličov: 473
Počet platných hlasov: 466
Volebná účasť: 50,48 %


Umiestnenie:


Fico Robert, doc. JUDr., CSc.                              204 hlasov
Kiska Andrej, Ing.                                               262 hlasov
Dohody o vykonaní práce 03/2014Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6 Ďalej >>