Vitajte, dnes je sobota, 20. decembra 2014 meniny má Dagmara, zajtra Bohdan.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  12.12.2014 /piatok/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kokšov-Bakša.

Prečítajte si celý článok tu
Výsledky komunálnych volieb v obci Kokšov-Bakša

Výsledky komunálnych volieb 

v obci Kokšov-Bakša,

zo dňa 15.11.2014

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 949

Počet zúčastnených voličov: 672

Počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 660

Počet platných hlasov pre voľby starostu obce: 668

 

Za starostu obce bol zvolený   p. Mikuláš Hudák, 267 hlasov

 

Umiestnenie ostatných kandidátov:

2/ Ing. Karol Jakab, 192 hlasov

3/ p. Monika Antoňáková, 116 hlasov

4/ Ing. Helena Homolová, 85 hlasov

5/ p. Monika Szepešiová, 8 hlasov

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

 

Poradové číslo

Meno

Počet hlasov

1

Ján Varga, Ing.

266

2

Stanislav Hanzeľ

227

3

Filip Jesenský

220

4

Helena Homolová, Ing.

213

5

Karol Jakab, Ing.

209

6

Vladimír Račko

197

7

Štefan Fedor

193

8

Jozef Brestovič

175

9

Róbert Hegedűš, Ing.

168

 

 

 


Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 10/2014
Prečítajte si celý článok tu
Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice v zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre  uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Dátum prerušenia

distribúcie

Čas prerušenia

Odberné miesta

18.11.2014

19.11.2014

Od 7.30 h do 18.30 h

Úseky: od č.d. 1 po č.d. 20 +č.d.273,302,321,322,324, hala, od č.d. 138 po č.d.178, OÚ, MŠ, od č.d. 118 po č.d. 138, od č.d.197 po č.d. 222 a č.d. 271,289

20.11.2014

21.11.2014

Od 7.30 h do 18.00 h

Úseky: od č. d.1 po č.d. 20 +č.d.273,302,321,322,324, hala, od č.d. 138 po č.d.177, od č.d. 210 po č.d. 222 a č.d. 271,289

24.11.2014

25.11.2014

26.11.2014

 

Od 7.40 h do 18.30 h.

Úseky: od č.d. 1 po ihrisko +č.d.273,302,321,322,324,hala, od č.d.138 po č.d.178, OÚ,MŠ, od č.d.118 po č.d.138, od č.d.197 po č.d.222 a č.d.271,289

27.11.2014

 

Od 7.40 h do 18.00 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

28.11.2014

Od 7.40 h do 18.30 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

 

V tejto súvislosti upozorňuje VSD a.s. na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. 

Rýchlostná cesta R2, Šaca-Košické Oľšany-záverečné stanovisko

Ministerstvo ŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia a odbor environmentálneho posudzovania zaslala obci Kokšov-Bakši /ako dotknutej obci/ dokument –

Rýchlostná cesta R2, Šaca – Košické Oľšany – záverečné stanovisko.

Do Záverečného stanoviska je možné nahliadnuť na obecnom úrade Kokšov-Bakša počas úradných hodín, v termíne od 22.10.2014 do 11.11.2014.

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice v zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Dátum prerušenia distribúcie

Čas prerušenia

Odberné miesta

5.11.2014

Od 7.20 h do 18.00 h

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

7.11.2014

Od 7.30 h do 18.00 h

Úseky: od č. d.1 po č.d. 20 +č.d.273,302,321,322,324, hala, od č.d. 138 po č.d.177, od č.d. 210 po č.d. 222 a č.d. 271,289

12.11.2014

Od 7.40 h do 18.30 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

13.11.2014

Od 7.40 h do 18.30 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

14.11.2014

Od 7.40 h do 18.30 h.

Celá obec Kokšov-Bakša a záhradkárska lokalita pri ŠRT

 

V tejto súvislosti upozorňuje VSD a.s. na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. 

Dohody o vykonaní práce 09/2014
Prečítajte si celý článok tu
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Miestna volebná komisia v Kokšove – Bakši

 

podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce  zaregistrovala dňa 25.9.2014 týchto kandidátov:

 

 


Prečítajte si celý článok tu
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

Miestna volebná komisia v Kokšove – Bakši

 

podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala dňa 25.9.2014 týchto kandidátov:

 

 


Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 08/2014
Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8 Ďalej >>