Vitajte, dnes je sobota, 23. augusta 2014 meniny má Filip, zajtra Bartolomej.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7 Ďalej >>

Oznámenie o určení počtu obyvateľov
Prečítajte si celý článok tu
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Prečítajte si celý článok tu
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu obce
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 07/2014
Prečítajte si celý článok tu
Zmeny cestovného poriadku S účinnosťou od 4. augusta 2014 nastanú zmeny na autobusovej linke č. 802417 - Košice - Geča - Čaňa - Kokšov-Bakša:

  • bude premávať nový spoj s odchodom z Kokšov-Bakše počas nedieľ a štátnych sviatkov s odchodom o 4.40 hod. a prípojom v Čani na spoj do Priemyselného parku  Veľká Ida,
  • zároveň bude premávať nový spoj z Čane do Kokšov-Bakše s odchodom o 5.00 hod.
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán obce Nižná Myšľa - zmeny a doplnky č. 1

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie  predložil obci Kokšov-Bakša, ako dotknutej obci,  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

„Územný plán obce Nižná Myšľa – zmeny a doplnky č. 1“

Uvedené oznámenie je sprístupnené verejnosti  po dobu 14 dní ( do 5.8.2014 ), na obecnom úrade Kokšov-Bakša, počas stránkových dní. 

Rýchlostná cesta R2, Šaca - Košické Oľšany - zaslanie správy o hodnotení

Ministerstvo ŽP SR zaslalo obci Kokšov-Bakša, ako dotknutej obci – Správu o hodnotení „Rýchlostná cesta R2, Šaca – Košické Oľšany“.

Do Správy o hodnotení je možné nahliadnuť po dobu 30 dní  ( do 11.8.2014) na obecnom úrade, počas stránkových dní.

Zároveň oznamujeme, že všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie správy je zverejnené na  dobu 30 dní na obecnej nástenke.

Dohody o vykonaní práce 06/2014
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 05/2014
Prečítajte si celý článok tu
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Kokšov-Bakša
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Kokšov-Bakša, 
zo dňa 24.5.2014:


Počet oprávnených voličov: 935
Počet zúčastnených voličov:  69
Počet platných hlasov:           67

Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7 Ďalej >>