Vitajte, dnes je nedeľa, 21. septembra 2014 meniny má Matúš, zajtra Móric.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7 Ďalej >>

Zber jedlých tukov a olejov

Dňa 23. septembra  2014 sa v našej   obci uskutoční  zber jedlých tukov a olejov z domácností. Občania môžu použitý jedlý olej odovzdať v plastových fľašiach s funkčným uzáverom pred obecný úrad, v priebehu 22.-23.9.2014. 

Dohody o vykonaní práce 08/2014
Prečítajte si celý článok tu
Oznámenie o začatí správneho konania
Prečítajte si celý článok tu
Potvrdenie o návšteve školy OZNAM ÚPSVaR:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice žiada občanov, ktorí poberajú prídavok na dieťa, aby čo najskôr doručili na Referát štátnych sociálnych dávok Košice - okolie, Staničné námestie 9, Košice, na 4. poschodie, potvrdenie o návšteve školy v šk. roku 2014/2015 Vašich detí, ktoré k 1.9.2014 dovŕšili 16-ty rok veku a naďalej pokračujú v štúdiu. Pripomíname, že je povinnosťou občana poberajúceho prídavok na dieťa nahlásiť aj ukončenie štúdia dieťaťa, najneskôr do 25.9.2014. 
Oznámenie o určení počtu obyvateľov
Prečítajte si celý článok tu
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Prečítajte si celý článok tu
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu obce
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 07/2014
Prečítajte si celý článok tu
Zmeny cestovného poriadku S účinnosťou od 4. augusta 2014 nastanú zmeny na autobusovej linke č. 802417 - Košice - Geča - Čaňa - Kokšov-Bakša:

  • bude premávať nový spoj s odchodom z Kokšov-Bakše počas nedieľ a štátnych sviatkov s odchodom o 4.40 hod. a prípojom v Čani na spoj do Priemyselného parku  Veľká Ida,
  • zároveň bude premávať nový spoj z Čane do Kokšov-Bakše s odchodom o 5.00 hod.
Dohody o vykonaní práce 06/2014
Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7 Ďalej >>