Vitajte, dnes je sobota, 28. februára 2015 meniny má Zlatica, zajtra Albín.


| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7 Ďalej >>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 26.2.2015 /štvrtok/, o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kokšov-Bakša.
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 1/2015
Prečítajte si celý článok tu
Referendum 2015 - výsledky Výsledky Referenda 2015 v obci Kokšov-Bakša:


  • Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku                    942
  • Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlas.lístky         329
  • Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                    329
  • Počet odovzdaných platných hlas. lístkov                                326
  • Počet odovzdaných neplatných hlas. lístkov                                3
  • Percentuálna účasť                                                           34,92%
Prečítajte si celý článok tu
Návrh rozpočtu obce na r. 2015 - 2017

Obec Kokšov-Bakša, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 9 oznamuje, že na úradnej tabuli pred obecným úradom je zverejnený návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017.
Obyvatelia sa k návrhu ropzočtu obce môžu vyjadriť do 23. 2.2015. 

Dohody o vykonaní práce 11, 12/2014
Prečítajte si celý článok tu
Výsledky komunálnych volieb v obci Kokšov-Bakša

Výsledky komunálnych volieb 

v obci Kokšov-Bakša,

zo dňa 15.11.2014

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 949

Počet zúčastnených voličov: 672

Počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 660

Počet platných hlasov pre voľby starostu obce: 668

 

Za starostu obce bol zvolený   p. Mikuláš Hudák, 267 hlasov

 

Umiestnenie ostatných kandidátov:

2/ Ing. Karol Jakab, 192 hlasov

3/ p. Monika Antoňáková, 116 hlasov

4/ Ing. Helena Homolová, 85 hlasov

5/ p. Monika Szepešiová, 8 hlasov

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

 

Poradové číslo

Meno

Počet hlasov

1

Ján Varga, Ing.

266

2

Stanislav Hanzeľ

227

3

Filip Jesenský

220

4

Helena Homolová, Ing.

213

5

Karol Jakab, Ing.

209

6

Vladimír Račko

197

7

Štefan Fedor

193

8

Jozef Brestovič

175

9

Róbert Hegedűš, Ing.

168

 

 

 


Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 10/2014
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 09/2014
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 08/2014
Prečítajte si celý článok tu
Dohody o vykonaní práce 07/2014
Prečítajte si celý článok tu

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7 Ďalej >>