Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Rezervácie kultúrneho domu na rok 2017:

r = rezervácia priestorov kultúrneho domu

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
január             r             r             r             r      
február  r     r             r             r             r            
marec       r           r r             r                          
apríl               r                           r             r    
máj           r r           r r         r   r           r r      
jún     r             r             r             r           r  
júl r             r                           r             r r  
august         r             r                           r          
september   r             r             r             r             r  
október             r             r           r   r                  
november                     r             r                          
december                               r           r                  

 

 

Podmienky prenájmu priestorov kuchyne a kultúrneho domu Kokšov-Bakša

od 01.01.2018

 

 • Živnostenský list na poskytovanie stravovacích služieb
 • Prax  v odbore 5 rokov
 • Profesionálny životopis
 • Minimálny prenájom za akciu - 7€/1 osoba
 • Samostatné meranie: elektrina, plyn
 • Prednosť obecných akcií /10 dní ročne/
 • Zmluva o prenájme uzatvorená na 1 rok,   s možnosťou predĺženia
 • Objednávanie akcií  a platba záloh na akcie cez obecný úrad
 • Výzdoba a upratovanie kuchyne, sály, chodby a sociálnych zariadení na vlastné náklady nájomcu
 • Využívanie kuchyne výhradne  na akcie v sále, alebo po súhlase prenajímateľa
 • Rekonštrukcie a zásahy do priestorov kuchyne a KD len so súhlasom prenajímateľa

 

Svoje prihlášky s požadovanými dokladmi môžete zasielať na adresu:

Obec Kokšov-Bakša

Kokšov-Bakša 178

044 13

 

v zalepenej obálke s označením „Prenájom KD“

 

v termíne do 13.09.2017, do 15.00 hod.