Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

1/2017

Tlačivá - Ocú, ŠJ

29,73 EUR

CONNECT, Ing. Marczibal

Obec Kokšov-Bakša

4/2017

Zimná údržba

0,00 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

5/2017

Objednávka brožúry

910,00 EUR

JES Slovakia, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

6/2017

Skrinka na kľúče

33,60 EUR

B2B Partner

Obec Kokšov-Bakša

7/2017

Elektroinštalačné práce

0,00 EUR

Igor Hudák - ELIH

Obec Kokšov-Bakša

8/2017

MSS Bakšanské Parobci - Zhotovenie kožených čižiem

0,00 EUR

CIPISEK s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

9/2017

MSS Bakšanské Parobci - zhotovenie pánskych krojov

0,00 EUR

Evali - Eva Valiková, Krajčírstvo

Obec Kokšov-Bakša

10/2017

KD-úprava stavebného otvoru

504,00 EUR

Okenné centrum spol. s r.o.

Obec Kokšov-Bakša

08.02.2017

2/2017

Ocú-tonery

23,80 EUR

Hladamfarby.sk s.r.o., Nitra

Obec Kokšov-Bakša

08.02.2017

3/2017

Garančná prehliadka motorového vozidla

0,00 EUR

Tempus Trans s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

15.03.2017

11/2017

Uloženie stavebného odpadu

0,00 EUR

Koľajové a dopravné stavby spol. s r.o.

Obec Kokšov-Bakša

17.03.2017

12/2017

Preprava veľkoobjemových kontajnerov

0,00 EUR

Eko-Salmo s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

29.03.2017

13/2017

Smetné nádoby

438,00 EUR Štyristotridsaťosem

ASUAN a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

29.03.2017

14/2017

Rekonštrukcia Ocú

3 197,00 EUR Tritisícjedenstodeväťdesiatsedem

Roman Hudák - RAMON

Obec Kokšov-Bakša

29.03.2017

15/2017

Detské ihrisko

2 389,00 EUR Dvetisíctristoosemdesiatdeväť

Mestský mobiliár spol. s r.o.

Obec Kokšov-Bakša

06.04.2017

16/2017

Kancelárske potreby

60,52 EUR

Lyreco Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

06.04.2017

17/2017

Ocú-tonery

24,40 EUR

Hladamfarby.sk s.r.o., Nitra

Obec Kokšov-Bakša

11.04.2017

18/2017

Objednávka vozidla na čistenie miestnych komunikácií

Neuvedené

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

28.04.2017

19/2017

Admin. služby

300,00 EUR

RIOS s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

04.05.2017

20/2017

Šatne TJ- oprava strechy

0,00 EUR

IMREX s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

29.05.2017

21/2017

Rekonštrukcia MR

Neuvedené

Slavomír Rusnák, Košice

Obec Kokšov-Bakša

29.05.2017

22/2017

Revízia bleskozvodu - BJ16

Neuvedené

Elektro Klemo, s.r.o., Kokšov-Bakša

Obec Kokšov-Bakša

26.06.2017

23/2017

Tvorivé dielne /Deň obce/

50,00 EUR

Kultúrne centrum abova

Obec Kokšov-Bakša

27.07.2017

24/2017

Ocú-kancelárske potreby

53,95 EUR

Lyreco Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

27.07.2017

25/2017

Pokládka asfaltového koberca

2 978,40 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: