Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2022

Zmluva o nájme

1/2022

33,20 EUR

Šeeva

Obec Kokšov-Bakša

25.01.2022

Zmluva o nájme

2/2022

33,20 EUR

Zupková

Obec Kokšov-Bakša

25.01.2022

Zmluva o nájme

3/2022

33,20 EUR

Mizerová

Obec Kokšov-Bakša

25.01.2022

Zmluva o nájme

4/2022

33,20 EUR

Hudák

Obec Kokšov-Bakša

07.02.2022

Darovacia zmluva

5/2022

6 824,45 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

09.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

6/2022

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o., Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

14.02.2022

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

7/2022

3 558,40 EUR

VSD, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

14.02.2022

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

8/2022

1 000,00 EUR

Mesto Košice

Obec Kokšov-Bakša

28.02.2022

Zmluva o dielo

9/2022

50,00 EUR

Edusteps

Obec Kokšov-Bakša

02.03.2022

Zmluva o nájme

10/2022

33,20 EUR

Hudáková

Obec Kokšov-Bakša

04.03.2022

Zmluva o nájme

11/2022

33,20 EUR

Majerská

Obec Kokšov-Bakša

09.03.2022

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia

12/2022

134,00 EUR

VSD, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

09.03.2022

Zmluva o dielo č. 0373/VSD/2022

13/2022

3 000,00 EUR

VSD, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

14.03.2022

Zmluva o nájme

14/2022

33,20 EUR

Brestovič

Obec Kokšov-Bakša

22.03.2022

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov

15/2022

Neuvedené

VSD, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

22.03.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

16/2022

1 300,00 EUR

OMI, n.o.

Obec Kokšov-Bakša

06.04.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2022

390,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

27.04.2022

Darovacia zmluva

18/2022

Neuvedené

Kajaty, Hudák

Obec Kokšov-Bakša

29.04.2022

Dohoda o poskytovaní dotácie č. 2/2022

19/2022

7 500,00 EUR

TJ Kokšov-Bakša

Obec Kokšov-Bakša

03.05.2022

Zmluva o nájme

20/2022

33,20 EUR

Kajaty

Obec Kokšov-Bakša

03.05.2022

Zmluva o nájme

21/2022

16,60 EUR

Kajaty

Obec Kokšov-Bakša

04.05.2022

Zmluva o nájme

22/2022

33,20 EUR

Hudáková

Obec Kokšov-Bakša

04.05.2022

Dohoda o poskytovaní dotácie č. 3/2022

23/2022

1 500,00 EUR

Združenie občanov a priateľov obce Kokšov-Bakša, o.z.

Obec Kokšov-Bakša

05.05.2022

Zmluva o dielo

24/2022

2 880,00 EUR

M.A. Company, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

09.05.2022

Zmluva č. 322 06 54

25/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná PO SR

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: