DHZ 2015

Zo súčasnosti DHZ

DHZ Kokšov Bakša

 

To je len začiatok...

 

Ako väčšina obcí na Slovensku v dávnej minulosti, aj v Kokšove Bakši existoval a fungoval dobrovoľný hasičský zbor. Po roku 1989 sa touto problematikou nikto nezaoberal.  Takto to bolo aj obciach z nášho okolia. 

Po novelizácií zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi je  každá obec povinná zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných  mimoriadnych udalostiach.  Aj na základe týchto skutočností sa obce  Valaliky, Kokšov Bakša a Geča, rozhodli založiť spoločný Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý bol založený 20.11.2008 na základe zmluvy medzi už menovanými obcami.

V roku 2010 sa vytvorilo súťažné družstvo, ktoré sa  zúčastnilo  na okresnej hasičskej lige Košice okolie.

V našej obci sa podarilo aj na základe toho dať do kopy partiu mladých chlapov, ktorých tento šport ale aj ,,dobrovoľná hasičina,, začala baviť.  Aktivity DHZ  neboli už len súťažné v okresnej hasičskej lige a výpomoc profesionálnym hasičom pri zásahoch, ale aj v usporadúvaní kultúrno spoločenských aktivít.

Už tradíciou sa stal ,, Vianočný punč,, ktorý sa usporadúva počas vianočných sviatkov a treba povedať, že naberá na kvalite.

Dobrovoľný Hasiči z našej obce sa v roku 2013 rozhodli osamostatniť a založili si vlastný dobrovoľný hasičský zbor  Kokšov Bakša.  V roku 2014 sa v historicky prvý krát v našej obci konala Okresná hasičská liga. Túto súťaž sme opakovane zorganizovali  aj v roku 2015.

Určite ako veľký prínos pre DHZ Kokšov Bakša je pridelenie nového hasičského auta IVECO DAILY a protipovodňového balíčka,  ktoré pridelil osobne podpredseda vlády SR a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák 7.2.2016.

 

 

 

Súčasní členovia DHZ Kokšov Bakša:

 

Vladimír Račko

Štefan Fedor

Daniel Kucák

Tomáš Brestovič

Roman Hudák

Marek Takáč

Róbert Takáč

Adam Hudák

Miroslav Stolár

Rastislav Kucák

Peter Brestovič

Jozef Antoňák

Ondrej Takáč

Matúš Brestovič

Václav Hudák

Jozef Peterčák

Paľo Hudák

Ivan Stolár

Matúš Svat

Marcel Svat

Viliam Brestovič

 

 

Dátum vloženia: 25. 2. 2016 7:59
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 2. 2016 8:01
Autor: Vladimír Račko