Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kokšov - Bakša

06_08.pdf Stiahnuté: 222x | 07.12.2015

VZN 7/2008 o doplnení VZN č.1/2006 - Podmienky poskytovania dotácií

07_08.pdf Stiahnuté: 226x | 07.12.2015

VZN 4/2009 Poplatky

04_2009.pdf Stiahnuté: 210x | 07.12.2015

VZN 3/2009 Dane

03_2009.pdf Stiahnuté: 189x | 07.12.2015

VZN 2/2009 Školstvo

02_2009.pdf Stiahnuté: 185x | 07.12.2015

VZN 1/2009 o doplnení VZN obce č. 3/2006

01_09.pdf Stiahnuté: 173x | 07.12.2015

VZN 2/2010 - Dane

02_2010 dane.pdf Stiahnuté: 199x | 07.12.2015

VZN 1/2010 o doplnení VZN obce č. 1/2008

01_2010_doplnenie_01_2008.pdf Stiahnuté: 198x | 07.12.2015

VZN 4/2011 Dane

vzn_dane_2012.pdf Stiahnuté: 189x | 07.12.2015

VZN 3/2011

vzn_3_2011.pdf Stiahnuté: 214x | 07.12.2015

VZN 2/2011

vzn_2_2011.pdf Stiahnuté: 136x | 07.12.2015

VZN 1/2011

vzn 1_2011.pdf Stiahnuté: 130x | 07.12.2015

VZN 7/2012 Dane a poplatok

7_2012_dane,poplatok.pdf Stiahnuté: 130x | 07.12.2015

VZN 6/2012 Sociálne služby

6_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 169x | 07.12.2015

VZN 5/2012 Verejný poriadok

5_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 174x | 07.12.2015

VZN 4/2012 Úprava - parkovanie na VP

4_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 156x | 07.12.2015

VZN 3/2012

3_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 173x | 07.12.2015

Vzn 2/2012

2_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 148x | 07.12.2015

VZN 1/2012

1_2012_vzn.pdf Stiahnuté: 136x | 07.12.2015

VZN 4/2013

4_2013_vzn.pdf Stiahnuté: 137x | 07.12.2015

Stránka