Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Obecné zastupiteľstvo
 • Brestovič Jozef
 • Fedor Štefan
 • Hanzeľ Stanislav
 • Ing. Hegedúš Róbert
 • Ing. Michal Hudák
 • Jesenský Filip
 • Kajaty Ján
 • Račko Vladimír
 • Ing. Varga Ján
 
Obecná Rada
 • Stanislav Hanzeľ
 • Filip Jesenský
 • Ing. Ján Varga
 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
 • Ing. Róbert Hegedúš (predseda)
 • Ing. Ján Varga
 • Filip Jesenský
 
Finančná komisia
 • Ing. Ján Varga (predseda)
 • Stanislav Hanzeľ
 • Ján Kajaty
 
Komisia pre životné prostredie
 • Vladimír Račko (predseda)
 • Stanislav Hanzeľ
 • Štefan Fedor
 • Mgr. Miroslav Stolár
 • Adrián Šepeľa
 
Komisia pre šport, kultúru a školstvo
 • Jozef Brestovič (predseda)
 • Mária Kajatyová
 • Filip Jesenský
 • Bc. Martina Tréfová
 
Stavebná Komisia
 • Ján Kajaty (predseda)
 • Brestovič Jozef
 • Fedor Štefan
 • Hanzeľ Stanislav
 • Ing. Hegedúš Róbert
 • Ing. Hudák Michal
 • Jesenský Filip
 • Račko Vladimír
 • Ing. Varga Ján
 
Odmeny poslancov za rok 2007 - 2011
Odmeny poslancov za rok 2012
Odmeny poslancov za rok 2013