Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 5. 2017

Zmluva o bežnom účte

26/2017

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

7. 6. 2017

Zmluva o prenájme vozidla

27/2017

210,00 EUR

Ing. Jaroslav Čigáš

Obec Kokšov-Bakša

14. 6. 2017

Zmluva o nájme

28/2017

16,60 EUR

Ružičková

Obec Kokšov-Bakša

23. 6. 2017

Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku

29/2017

200,00 EUR

Gepstav Michalovce, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

26. 6. 2017

Zmluva

30/2017

3 000,00 EUR

Dobrovoľná PO SR

Obec Kokšov-Bakša

26. 6. 2017

Zmluva o prenájme vozidla

31/2017

180,00 EUR

PhDr. Miroslav Stolár

Obec Kokšov-Bakša

26. 6. 2017

Zmluva o dielo

32/2017

4 500,00 EUR

AlfaGreen, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

27. 6. 2017

Zmluva o prenájme vozidla

33/2017

5,00 EUR

Ladislav Širilla

Obec Kokšov-Bakša

7. 7. 2017

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

34/2017

Neuvedené

HOOK, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

7. 7. 2017

Zmluva o nájme

35/2017

33,20 EUR

Marta Človečková

Obec Kokšov-Bakša

25. 7. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb, Licenčná zmluva

36/2017

114,00 EUR

Remek, s.r.o., Nitra

Obec Kokšov-Bakša

9. 8. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37/2017

6 320,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Kokšov-Bakša

9. 8. 2017

Zmluva o bežnom účte

38/2017

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

14. 8. 2017

Zmluva č. 52/POD-73/17

39/2017

4 369,24 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kokšov-Bakša

18. 8. 2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb

40/2017

600,00 EUR

Calculus, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

21. 8. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

41/2017

700,00 EUR

Košický samosprávny kraj

Obec Kokšov-Bakša

5. 9. 2017

Zmluva o dielo

42/2017

500,00 EUR

Mgr. Marián Demeter

Obec Kokšov-Bakša

20. 9. 2017

Dohoda

43/2017

862,38 EUR

UPSVR Košice

Obec Kokšov-Bakša

10. 10. 2017

Príkazná zmluva

44/2017

Neuvedené

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

10. 10. 2017

Príkazná zmluva

45/2017

Neuvedené

Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

10. 10. 2017

Zmluva o nájme

46/2017

33,20 EUR

Ing. Miroslava Vargová

Obec Kokšov-Bakša

25. 10. 2017

Zmluva o dodávke plynu

47/2017

Neuvedené

SPP, a.s., Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

27. 10. 2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

48/2017

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

29. 11. 2017

Nájomná zmluva

49/2017

7,00 EUR

Peter Prokop

Obec Kokšov-Bakša

12. 12. 2017

Zmluva o bežnom účte

50/2017

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 53