Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Komisia pre šport, kultúru a školstvo

 

  • Ján Kajaty (predseda)
  • Jozef Brestovič
     

 Podporila nás U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia

V stredu 5. marca 2008 zasadala hodnotiaca komisia grantového programu „SPOLOČNE PRE REGIÓN“, ktorý vyhlásila spoločnosť U. S. Steel Košice s.r.o v spolupráci s Karpatskou nadáciou. Milión slovenských korún bolo rozdelených medzi 12 projektov s rôznym tematickým zameraním. Zo 67 podaných žiadostí podporila 12 projektov v celkovej výške 1 000 000 Sk. Medzi podporenými je aj Obec Kokšov-Bakša - projekt Radosť pre naše slniečka, ktorý v spolupráci s Detským centrom SLNIEČKO, Materskou školou a Komisiou pre životné prostredie pripravila Obec Kokšov-Bakša.. Zámerom projektu je vytvoriť priestor pre spoluprácu medzi miestnymi ľuďmi / rodičmi, dobrovoľníkmi, podnikateľmi, členmi MVO. Pri rekonštrukcii detského ihriska v priestoroch Materskej škôlky a pri príprave spoločných aktivít pre deti a ich rodičov chceme posilniť miestnu komunitu, dať ľudom možnosť a príležitosť rozhodovať o veciach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Rekonštrukciu ihriska a prípravu spoločných aktivít budeme robiť za pomoci dobrovoľníkov, miestnych firiem a MVO, čím sa aktivizujú miestne ľudské zdroje a posilní spolupatričnosť občanov k miestnej komunite. Pri spoločných aktivitách ako Deti deťom, Zber lipového kvetu a Zimné radovánky budeme vyrábať kreslených šarkanov, pracovať s hlinou, oberať lipového kvetu a variť lipový čaj, súťažiť v stavaní snehuliakov. Nebudú chýbať šišky a čaj.

Celkové náklady: 111 350 Sk, z toho z Karpatskej nadácie 68 850 Sk, obecné prostriedky a vklady iných subjektov 42 500 Sk. Realizácia: 20. apríl 2008 -28. február 2009

Ďakujem p. P. Urdovej a M. Hudákovej za prípravu projektu.
Mária Kajatyová, predseda Komisie pre kultúru, šport a školstvo