Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.06.2020

Zmluva o nájme

70/2020

66,40 EUR

Kajlová

Obec Kokšov-Bakša

03.06.2020

Zmluva o nájme

69/2020

16,60 EUR

Szabová

Obec Kokšov-Bakša

28.05.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

68/2020

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina

Obec Kokšov-Bakša

27.05.2020

Príkazná zmluva - EL

67/2020

150,00 EUR

Regionálne združenie obcí Košice - okolie

Obec Kokšov-Bakša

25.05.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní

66/2020

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Kokšov-Bakša

20.05.2020

Zmluva o nájme

65/2020

16,60 EUR

Ondrej Peterčák

Obec Kokšov-Bakša

20.05.2020

Zmluva o nájme

64/2020

33,20 EUR

Ondrej Peterčák

Obec Kokšov-Bakša

20.05.2020

Zmluva o nájme

63/2020

33,20 EUR

František Hudák

Obec Kokšov-Bakša

20.05.2020

Zmluva o nájme

62/2020

33,20 EUR

Marta Jesenská

Obec Kokšov-Bakša

20.05.2020

Zmluva o nájme

61/2020

33,20 EUR

Mária Azariová

Obec Kokšov-Bakša

20.05.2020

Zmluva o nájme

60/2020

33,20 EUR

Pavol Peterčák

Obec Kokšov-Bakša

20.05.2020

Zmluva o nájme

59/2020

33,20 EUR

Paulína Hudáková

Obec Kokšov-Bakša

20.05.2020

Zmluva o nájme

58/2020

33,20 EUR

Ondrej Takáč

Obec Kokšov-Bakša

12.05.2020

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

57/2020

167 911,85 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Kokšov-Bakša

04.05.2020

Dodatok č. 2

56/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Kokšov-Bakša

04.05.2020

Zmluva o dielo

55/2020

13 396,80 EUR

ZAVLAHY, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

24.04.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

54/2020

Neuvedené

Galileo Corporation, s.r.o., Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

24.04.2020

Zmluva o dodávke plynu

53/2020

Neuvedené

SPP, a.s., Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

07.04.2020

Príkazná zmluva

52/2020

Neuvedené

RZOH Ždaňa

Obec Kokšov-Bakša

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

51/2020

750,00 EUR

Mesto Košice

Obec Kokšov-Bakša

06.04.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam

50/2020

Neuvedené

VVS, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

23.03.2020

Zmluva o dielo

49/2020

59 625,65 EUR

CESTY KOŠICE s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

20.03.2020

Zmluva o dielo

48/2020

4 567,44 EUR

Slavomír Rusnák, Košice

Obec Kokšov-Bakša

18.03.2020

Zmluva

47/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná PO SR

Obec Kokšov-Bakša

05.03.2020

Zmluva o dielo

46/2020

35 900,97 EUR

SCARABEUS KOŠICE s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: