Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

79/2016

Činnosť technika PO, BT a zdr.sl.

50,00 EUR

Vladimír Račko RABEPOX

Obec Kokšov-Bakša

78/2016

PZ-stavebný materiál

215,52 EUR

MGO SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

76/2016

MŠ-kovová skrinka

120,00 EUR

Raffaelis Ide - Výroba, Košice

Obec Kokšov-Bakša

75/2016

Verejné osvetlenie - žiarovky

360,00 EUR

Ján Juhász-ENERGOMONT

Obec Kokšov-Bakša

74/2016

MŠ-učebné pomôcky

164,00 EUR

JUDr.Martin Fabián

Obec Kokšov-Bakša

73/2016

ŠJ-tovar

157,82 EUR

RYBA Košice

Obec Kokšov-Bakša

72/2016

Zimná údržba

219,89 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

71/2016

Autorská odmena

14,28 EUR

SOZA Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

70/2016

Členský príspevok - Abovský hlásnik 2016

1 141,00 EUR

RZOH Ždaňa

Obec Kokšov-Bakša

69/2016

Spracovanie miezd 1/2016

102,00 EUR

SOCU Beniakovce

Obec Kokšov-Bakša

68/2016

Mobily, internet

82,93 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

67/2016

MŠ-učebné pomôcky

14,30 EUR

Nomiland spol. s.r.o., Košice

Obec Kokšov-Bakša

66/2016

MŠ-uč. pomôcky

76,05 EUR

Nomiland spol. s.r.o., Košice

Obec Kokšov-Bakša

65/2016

Podanie stravy

315,00 EUR

Peter Begányi, Kokšov-Bakša

Obec Kokšov-Bakša

64/2016

Geometrický plán

1 890,00 EUR

Marián Tóth - GEOTOMA

Obec Kokšov-Bakša

63/2016

Geometrický plán

740,00 EUR

Marián Tóth - GEOTOMA

Obec Kokšov-Bakša

62/2016

Odvoz a likvid. odpadu 1/2016

107,04 EUR

Obec Kokšov-Bakša

KOSIT a.s., Košice

61/2016

Vývoz 1100 l kontajnerov

78,78 EUR

Obec Kokšov-Bakša

KOSIT a.s., Košice

60/2016

Ocú-tonery

30,19 EUR

Printmania s r.o.

Obec Kokšov-Bakša

14.02.2016

59/2016

Preprava MHD 1/2016

687,60 EUR

DPMK, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

14.02.2016

58/2016

El.energia 1-2/2016-ZŠ,MŠ

861,00 EUR

VSE a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

14.02.2016

57/2016

El.energia 1-2/2016-BJ16

144,00 EUR

VSE a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

14.02.2016

56/2016

El. energia 1-2/2016-obec

2 517,00 EUR

VSE a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

14.02.2016

55/2016

MŠ-krúžok anglického jazyka

140,00 EUR

VAPEGO s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

14.02.2016

54/2016

MŠ-uč.pomôcky

139,81 EUR

Zábavné učení, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: