Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.09.2017

330/2017

Výkon činnosti technika PO 8/2017

50,00 EUR

Vladimír Račko RABEPOX

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

331/2017

Obecné vozidlo KIA-servis

223,08 EUR

Motor-Car Bratislava spol.s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

332/2017

Deň obce - prenájom detských atrakcií

500,00 EUR

Vladimír JUNGER

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

333/2017

ŠJ-odborný seminár

60,00 EUR

ArtEdu spol s r.o.

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

334/2017

Deň obce - Zastrešenie pódia,ozvučenie, osvetlenie

1 080,00 EUR

BV MUSIC s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

335/2017

Stravné lístky 8/2017

545,41 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

336/2017

Odvoz TKO 8/2017

819,00 EUR

FURA s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

337/2017

Deň obce - poskytnuté stravovacie služby

304,00 EUR

Jana Labudová - LBD GASTRO

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

338/2017

Deň obce - Hudobná produkcia

360,00 EUR

Martin Molnár

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

339/2017

Preprava osôb - 8/2017

734,16 EUR

DPMK, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

340/2017

MŠ - preinštalácia počítača,tlačiarne

56,00 EUR

Jozef Palutka-ALLY

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

341/2017

MŠ - vývoz žúmp

166,33 EUR

VVS, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

342/2017

MŠ - učebné pomôcky

55,50 EUR

Maquita s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

343/2017

Softwér Korwin 8/2017

73,20 EUR

Datalan, a.s., Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

14.09.2017

344/2017

MŠ - časopisy

29,80 EUR

ARES spol. s r.o.

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

345/2017

Odb. prehľad pri prevádzkovaní pohrebiska

99,57 EUR

Mária Uvegešová

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

346/2017

Spracovanie miezd 8/2017

92,00 EUR

SOCU Beniakovce

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

347/2017

Elektrina VO 8/2017

141,30 EUR

VSE a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

348/2017

Elektrina OcÚ 8/2017

121,98 EUR

VSE a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

349/2017

Telefón 8/2017

143,78 EUR

Slovak Telecom,a.s.

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

350/2017

MŠ- nábytok

650,00 EUR

Rastislav Lukáč - BKN, Košice

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

351/2017

MŠ - nábytok

230,00 EUR

Rastislav Lukáč - BKN, Košice

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

352/2017

MŠ - nábytok

270,00 EUR

Rastislav Lukáč - BKN, Košice

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

353/2017

ZŠ - angličtina - pomôcky

54,25 EUR

R and D publishing spol. s r.o.

Obec Kokšov-Bakša

29.09.2017

354/2017

Odvoz kontajnerov a likvidácia odpadu

63,04 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: