Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.01.2020

493/2019

ŠJ šk. ovocie

10,87 EUR

HOOK, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

492/2019

Preprava osôb 11/2019

493,24 EUR

DPMK, a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

491/2019

Odvoz kuka a kontajnerov

1 489,92 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

490/2019

Zhr. a triedenie odpadu

76,19 EUR

KOSIT, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

489/2019

ÚP obce Kokšov-Bakša- čistopis

500,00 EUR

Ing. arch. Ján Sekan

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

488/2019

GDPR 10-12/2019

104,40 EUR

CUBS plus, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

487/2019

MŠ uč. pomôcky

2 548,00 EUR

JUDr. Martin Fabián

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

486/2019

Telefón 11/2019

30,64 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

485/2019

MŠ nové paragrafy

39,65 EUR

Raabe

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

484/2019

MŠ evaluácia v MŠ

39,46 EUR

Raabe

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

483/2019

Sprac. a zhod. biol. odpadu 11/2019

25,80 EUR

Správa mestskej zelene v Košiciach

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

482/2019

ZŠ toner

35,69 EUR

OLHA TRADE s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

481/2019

ZŠ tonery

41,84 EUR

OLHA TRADE s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

480/2019

Prepravná služba 10,11/2019

146,00 EUR

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice - okolie

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

479/2019

Podpora SW 11/2019

73,20 EUR

Datalan a.s.

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

478/2019

Právne služby 11/2019

125,00 EUR

Adv.kanc. JUDr.Radomír Jakab, PhD.

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

477/2019

Vianočné pohľadnice

17,50 EUR

Pečiatky-vizitky

Obec Kokšov-Bakša

13.01.2020

476/2019

Refakturácia odvozu a likv. odpadu

253,05 EUR

Obec Čaňa

Obec Kokšov-Bakša

11.12.2019

475/2019

ŠJ tovar

1 353,35 EUR

COOP JEDNOTA Prešov, s.d.

Obec Kokšov-Bakša

11.12.2019

474/2019

ŠJ tovar

313,02 EUR

DEXTER Prešov, s.r.o.

Obec Kokšov-Bakša

11.12.2019

473/2019

Plyn 12/2019

1 155,00 EUR

SPP, a.s., Bratislava

Obec Kokšov-Bakša

11.12.2019

472/2019

Zhrom. triedenie odpadu

335,48 EUR

KOSIT a.s., Košice

Obec Kokšov-Bakša

11.12.2019

471/2019

Výkon činnosti technika PO 11/2019

50,00 EUR

Vladimír Račko RABEPOX

Obec Kokšov-Bakša

11.12.2019

470/2019

Vypracovanie projektu-rekoš.soc. zariadení v MŠ KB

490,00 EUR

Ing. Ľudmila Vyrostková - DOMPROJEKT, Valaliky

Obec Kokšov-Bakša

11.12.2019

469/2019

Súdne trovy

43,19 EUR

JUDr. Ing. Karol Mihal

Obec Kokšov-Bakša

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: