Inštalácia kamerového systému v obci Kokšov-Bakša- 2. časť

Inštalácia kamerového systému v obci Kokšov-Bakša- 2. časť 1

Inštalácia kamerového systému v obci Kokšov-Bakša- 2. časť

Naša obec bude viac bezpečnejšia, vďaka projektu sme rozšírili kamerový systém v našej obci.

Obec Kokšov-Bakša vďaka projektu Ministerstva vnútra SR získala finančné prostriedky na realizáciu projektu "Dodávka a montáž kamerového monitorovacieho systému".

Kamerový systém bol uvedený do prevádzky 08.11.2019.

Celková výška poskytnutej dotácie z Ministerstva vnútra SR bola 5.000 eur.

Hlavným dôvodom zapojenia sa do projektu bolo zvýšiť bezpečnosť obyvateľov našej obce.

Dátum vloženia: 15. 11. 2019 8:21
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 11. 2019 8:34