Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Služba včasnej intervencie

Typ: ostatné
Služba včasnej intervencie Bezplatná služba - podpora rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením

SLUŽBA VČASNEJ  INTERVENCIE

je služba na podporu rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a oneskoreným vývinom, poskytovaná od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa. Je poskytovaná terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. konzultáciami na pracovisku, telefonickou alebo mailovou komunikáciou v rámci celého Košického kraja. Služba je poskytovaná bezplatne.  

 

MULTIDISCIPLINÁRNY TÍM ODBORNÍKOV (sociálna pracovníčka, psychologička, sociálna terapeutka, fyzioterapeutka a špeciálna pedagogička) ponúka:

1. Poradenskú podporu rodiny v rovine špecializovaného sociálneho poradenstva, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva, podporu pri komunikácii s úradmi.  

2. Komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa v oblasti komunikácie, motoriky, v  sociálno-emocionálnej oblasti a v oblasti hry.

3. Preventívne aktivity - vzdelávanie rodičov a laickej verejnosti, tvorba a vydávanie metodických materiálov.

4. Sociálnu inklúziu a sociálnu rehabilitáciu - pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite, v ktorej žije, vytváranie priestoru pre vznik podporných rodičovských skupín. 

 

KDE NÁS NÁJDETE?

      DOMKO-DSS, SVI, Park mládeže 3, 040 01 Košice

                                                                         

E-mail: svikosice@gmail.com

http://www.dsskepm.sk/sluzba-vcasnej-intervencie https://www.facebook.com/DOMKODSS/   

( 0911 142138. 0911 142139, 055/6001921


Vytvorené: 22. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 11. 2018 11:13
Autor: