Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1Zasadnutie OZ - 20.5.2020

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa  uskutoční dňa:

20.05.2020 v kultúrnom dome  Kokšov-Bakša, so začiatkom o 18.00 hod.

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce Kokšov-Bakša na II. polrok 2020
 7. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kokšov-Bakša č.z.2/2020, ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
 8. Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. zák. č.  40/1964 Zb., VSD KE
 9. Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. zákona č.  40/1964 Zb., VSD KE
 10. Informácie o projekte Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Kokšov-Bakša
 11. Mobilná aplikácia „V obraze“
 12. Rozšírenie nn siete v časti záhrady
 13. Oprava ciest v obci – dofinancovanie
 14. Opakovaná žiadosť o demontáž spomaľovacieho prahu
 15. Žiadosť o zverejnenie materiálov, ktoré sú predmetom zasadnutia  obecného

zastupiteľstva

 1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
 2. Rôzne, Diskusia
 3. Záver

 


Vytvorené: 15. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2020 07:38
Autor: