Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Oznam  1Oznam pre daňovníkov

Vážení občania,

oznamujeme vám, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN obce           č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov je každý občan povinný: do 31. januára 2022,nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré by mali rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane  za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dané zmeny je potrebné  nahlásiť na obecnom úrade v Kokšove-Bakši počas stránkových dní.

Priznanie podáva:

- každý, kto sa v roku 2021 stal novým vlastníkom nehnuteľností.

Čiastkové priznanie podáva:

-každý, komu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľností,

-ten, kto už mal nehnuteľnosť a ďalšie mu v roku 2021 pribudli, alebo ubudli,

-u koho nastali zmeny vo výmere, využití či iné, ktoré vplývajú na určenie dane.

 

Tlačivo-priznanie.pdf (5.29 MB)

 

 


Príloha

Vytvorené: 3. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2022 13:20
Autor: