Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Hrobové miesta - nájom

Typ: ostatné
Hrobové miesta - nájom 1 Povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom hrobového miesta

Zákon o pohrebníctve upravil práva a povinnosti prevádzkovateľov cintorína – obce. Zo zákona      č. 131/2010 Z.z.  o pohrebníctve  vyplynula obci povinnosť evidovať hrobové miesta a uzatvárať nájomné zmluvy na prenájom hrobového miesta.

Žiadame preto všetkých občanov, ktorí majú na našom cintoríne pochovaných svojich príbuzných, aby prišli na obecný úrad Kokšov-Bakša, kde s vami bude spísaná nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta.

  • prenájom 1 hrobového miesta na dobu 10 rokov je 33,20 € 
  • prenájom 1 detského hrobového miesta na dobu 10 rokov je 16,60 €

Tieto, ako aj ďalšie informácie sú zakotvené v Prevádzkovom poriadku cintorína obce Kokšov-Bakša, ktorý bol ako všeobecne záväzné nariadenie VZN 1/2015 zo dňa 19.05.2015.

K uzatvoreniu nájomnej zmluvy je potrebné  doniesť občiansky preukaz.


Vytvorené: 24. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2019 11:27
Autor: