Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Späť

Dohody 3/2017

Dohody o vykonaní práce uzatvorené  s obcou Kokšov-Bakša

Marec 2017

Dátum

Meno, priezvisko

Dojednaná odmena

hrubá mzda

Dojednaná pracovná úloha

                                  V mesiaci  marec  2017   neboli uzatvorené žiadne dohody

 

 

Vyvesené: 5. 4. 2017

Dátum zvesenia:

Späť