Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 2Zasadnutie OZ - 17.4.2019

Statosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 17.4.2019 (streda) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Výberové konanie na riaditeľku MŠ
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kokšov-Bakša za I. Q.2019
 8. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce – verejným / tajným hlasovaním
 9. Voľba hlavného kontrolóra obce
 10. Zrušenie nájomnej zmluvy č. 6/2008
 11. Nájomná zmluva č. 2/2019 - fitnes – schvaľovanie
 12. Nájomná zmluva č. 3/2019 – kaderníctvo – schvaľovanie
 13. Kúpna zmluva  (Obec Kokšov-Bakša – Ľudovít Hudák) – schvaľovanie
 14. Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu vjazdu nad 3,5t, Obec Valaliky
 15. Rôzne, Diskusia
 16. Záver

 


Vytvorené: 12. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2019 09:26
Autor: